Name of watercolor: Corner of Maaloula
Nom de l’aquarelle: Coin de Maaloula
Dimensions: 38 x 28 cm
Year/Année: 2000